Các em ơi, hãy “học” thật nhiều khi còn có thể!

Có thể mất nhiều thời gian để sửa sai, nhưng chỉ cần chúng ta có được kế hoạch “học” thì kết quả sẽ luôn tới đúng vào thời điểm chúng ta cần nhất. Đừng cố để thúc đẩy quá trình, bởi nếu học trò chưa muốn thì người thầy sẽ không xuất hiện.

Loại bỏ áp lực của quyết định, hãy đặt ra mục tiêu thực tế!

Năm mới tới, bạn có thể đưa ra những quyết tâm cao cả nhưng có bao lần bạn đạt được những mục tiêu đó? Bài viết này có thể giúp bạn trong việc thiết lập và đạt được quyết tâm.