Loại bỏ áp lực của quyết định, hãy đặt ra mục tiêu thực tế!

Năm mới tới, bạn có thể đưa ra những quyết tâm cao cả nhưng có bao lần bạn đạt được những mục tiêu đó? Bài viết này có thể giúp bạn trong việc thiết lập và đạt được quyết tâm.