Các em ơi, hãy “học” thật nhiều khi còn có thể!

Có thể mất nhiều thời gian để sửa sai, nhưng chỉ cần chúng ta có được kế hoạch “học” thì kết quả sẽ luôn tới đúng vào thời điểm chúng ta cần nhất. Đừng cố để thúc đẩy quá trình, bởi nếu học trò chưa muốn thì người thầy sẽ không xuất hiện.